Information om vaccination mod Corona virus

Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod COVID-19.

De første gruppe der bliver vaccineret i december 2020 til februar evt marts  2021 er plejehjemsbeboer samt sundhedspersonalet.

Næste fase af vaccinationsforløb:

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller tilstande, der giver en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, bliver vaccineret inden for en kort periode (forventeligt foråret 2021 dvs. ca. marts til juni 2021.

En læge kan visitere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, sådan at de kan blive vaccineret som nogle af de første. Personer med særligt øget risiko defineres nærmere nedefor. Bemærk at visitationensprogrammet af patienter med særligt øget risiko  er endnu ikke opstartet. Lige så snart programmet opstarter kan vil vi notere det her på denne side og egen læge eller hospitalslægen hvor patienten har et åbent forløb henvise til vaccination. 

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af én eller flere af de sygdomme eller tilstande, der er angivet nedenfor.

Personer i særligt øget risiko er fx personer med:

  • Aktiv og udbredt kræftsygdom, herunder hæmatologiske kræftsygdomme (kræftsygdom i blodet), særligt hvis der samtidigt er pågående eller planlagt behandling med kemoterapi, strålebehandling, immunhæmmende behandling mv.
  • Svær immunsuppression (nedsat immunforsvar) fx knoglemarvs- eller stamcelletransplantation inden for 6 måneder, seglcelle-anæmi, SCID mv.
  • Meget svær hjerte-, lunge-, eller leversygdom, svært nyresvigt, svære degenerative og neuromuskulære sygdomme, solid organtransplantation, eller organsvigt på venteliste hertil mv.
  • Svært nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne
  • Svær psykotisk sygdom
  • Flere samtidige svære sygdomme og tilstande, som ud fra en helhedsvurdering medfører særlig øget risiko, dvs. typisk patienter med mange sygdomme og som tager flere medicin; det kan fx være en patient med overvægt og BMI > 35 i kombination med hjertesvigt, ikke velreguleret sukkersyge eller nedsat nyrefunktion

Stigende alder er en selvstændig og væsentlig risikofaktorer for et alvorligt forløb med COVID-19. Derfor bør alder – sammen med ovenstående kriterier – indgå som en meget væsentlig del af den individuelle risikovurdering. Som udgangspunkt vil børn og unge, selv ved meget svære sygdomme, således typisk ikke være i særligt øget risiko, mens personer med svære sygdomme, som er ældre end 65-70 år typisk vil.

Hvordan visiteres til vaccination? Vaccinationsindsatsen er centraliseret og målrettet i den tidlige udrulning. En læge kan visitere en person med særligt øget risiko til vaccination mod COVID-19. Udgangspunktet er, at disse fremfindes af sygehuslægen, da flertallet jf. afgrænsningen vil have et aktivt sygehusforløb.

Visitation til vaccination for en person i særligt øget risiko med forløb på sygehus (ambulant eller indlæggelse):


2

2


2

Visitation til vaccination for en person i særligt øget risiko uden forløb på sygehus:

3

2

4
2

 

2

I takt med, at de første prioriterede målgrupper er blevet vaccineret, og vaccineforsyningerne til Danmark stiger, decentraliseres indsatsen. Det betyder, at praktiserende læger senere vil kunne visitere til vaccination uden henvisning til sygehus.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en helt ny pjece målrettet målgrupperne for vaccinationsprogrammet mod COVID-19 med information relevant både forud for vaccination og efter:

Vaccination mod COVID-19 pjece A4 digital (1)