Priser

Priser

Afregning med Visa-Dankort eller kontant

Kørekort: 625 kr. (medbring billede evt. briller og høreapparat)

Mulighedserklæring eller lægeerklæring til arbejdsgiver ved sygdom: 1000 kr.

Rejse Vaccinationsvejledning: 500 kr.

Efterfølgende vaccination til rejse: 300 kr.

Influenzavaccination: 300 kr. (inkl. vaccine)

Lægeudtalelse  i forbindelse med afbestilling af rejse, graviditet, sport, au-pair og EU:  1000 kr.

Fritagelse eller lægeerklæring ved sygdom under uddannelse eller eksamen: 500 kr

Dykkerattest: 1000 kr.

Ansøgning om fritagelse for sikkerhedssele eller styrthjelm: 1000 kr

Ansøgning om handikap parkeringskort: 500 kr

Lægeattest til udvekslingsstuderende : Efter tidsforbrug

Øvrige attester med egenbetaling honoreres efter tidsforbrug: 750 kr. ekskl. moms pr.  15 minutter

Attestarbejde, udtalelse eller lignende til forsikringsselskab, advokat mm honoreres efter tidsforbrug: 750 kr. pr 15 minutter ekskl. moms

 

Gruppe 2 patienter :

Konsultation: 300 kr

Telefon/E-mail konsultation: 0 kr

EKG: 300 kr.

Lungefunktions undersøgelse: 400 kr.

Sårbehandling: 300 kr.

Samtaleterapi: 500 kr.