Om klinikken

Lægeklinikken Torvet er en solopraksis, men hvor jeg deler lokaler med en kollega.

Praksis er placeret på 1. sal over Kvickly centralt i Frederiksværk. Der er adgang med elevator og klinikken er handikapvenlig. Klinikken er indrettet med to konsultationsrum for læger og et konsultationsrum for sygeplejersken.

Klinikken har ingen sekretariat dvs. der er ingen fast bemanding ved skranken, i stedet har sygeplejersken/sekretæren faste tider til personlig betjening. Så hvis du ønsker at snakke med sygeplejerske/sekretær ved personlig fremmøde f.eks til tidsbestilling, fornyelse af recept eller andre problemstillinger, eller du ønsker en akut tid hos lægen samme dag bedes du registrere dig ved kortlæseren enten ved at køre kortet igennem eller taste CPR-nummer på den person henvendelsen drejer sig om og tryk på “vælg behandler”. Derefter kan du vælge “Filips Sygeplejerske/sekretær” eller “Filip akuttid”. Herefter venter du på at blive indkaldt. Man skal ikke vælge første ledige behandler på skærmen idet vi ikke kan se dig i vores kalender. Sekretæren/sygeplejersken har disse ledige tider 8:45-9:00,  9:45-10:00, 11:00-11:15, 11:45-12:00, 12:45-13:00, 13:45-14:00 og 14:45-15:00. Dog lukker vi hver fredag kl. 13:00. Årsagen til at vi har valgt at fjerne bemandingen af skranken, er regionens krav om akkreditering hvori de stiller krav om diskretion ved henvendelse til klinikken.

I klinikken er ansat en sygeplejerske som også fungerer som sekretær.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger.

Der er i øjeblikket åben for tilgang af nye patienter.

Om akkreditering:

Klinikken er blevet akkrediteret i april 2018. Akkreditering tager udgangspunkt i den danske kvalitetsmodel (DDKM): Formålet med DDKM er:

-fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i almen praksis.

-fremme patientsikkerheden.

-måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig.

-fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen.

-synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Du kan som patient læse rapporten her: Lægeklinikken torvet_vFilip Burlakof_Akkreditering_rapport

Om datasikkerhed og udlevering af personfølsomme oplysninger:

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Det stiller nye og øgede krav til håndtering af personfølsomme informationer. Som patient er du velkommen til at læse disse to dokumenter der beskriver hvordan vi behandler dine personfølsomme data:

artikel_30_fortegnelse._dokumentation_for_behandling_af_personoplysninger.

privatlivspolitik_Lægeklinikken Torvet